Dopravní zrcadlo obdélníkové

Zrcadla jsou certifikována a schválena Ministerstvem dopravy pro používání na pozemních komunikacích.
Pozorovací vzdálenost: součet vzdáleností mezi pozorovatelem, zrcadlem a pozorovaným místem. Před lomítkem je vzdálenost při rychlosti pozorovaného vozidla nižší než 50 km/hod a za lomítkem při rychlosti vyšší než 50 km/hod.
Technické údaje:
Základní nosná deska - ABS nebo Coplast AS - X, 10 mm, UV stabilizována, obvod opatřen červenými reflexními samolepkami.
Parabolické zrcadlo - transparentní acryl, zrcadlová vrstva ze stříbra.
Držák - kov v FeZn provedení, standardně pro 60 mm sloupek, nastavitelný v horizontálním i vertikálním (± 30°) směru.
Varianty
zr