Příčný práh - 30 km/h

Přejezdová rychlost je 30km/hod. Zpomalovací retardér je vyroben z recyklovaného materiálu. V čele jsou umístěny trvanlivé skleněné odrazky pro noční zvýraznění. Připevnění pomocí hmoždinek a vrutů a zálivkové hmoty za studena. Kanálek na spodní straně retardéru lze využít pro stabilizační tyč nebo pro bezpečné vedení kabelů. Zpomalovací prahy jsou schváleny podle technických podmínek TP 85 pro použití na pozemních komunikacích. Cena je závislá na počtu objednaných dílů.
Varianty
příčný-práh-30-km