Příčný práh - 20 km/h

Přejezdová rychlost 20km/hod. Retardér je vyroben z recyklovaného materiálu. Připevňuje se pomocí hmoždinek a vrutů. Zpomalovací prahy jsou schváleny podle technických podmínek TP 85 pro použití na pozemních komunikacích.
Cena je závislá na počtu objednaných dílů.
Varianty
příčný-práh-20-km6
příčný-práh-20-km6
příčný-práh-20-km